DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Overfladevand

Arbejdet med overfladevand har haft fokus på mulige udledningspunkter og mængden af vand, der skal udledes.

I analysen er der peget på en række udledningspunkter, som er væsentligt mindre belastende end de muligheder, der indgår i VVM-redegørelsen. Der kan dog forekomme moderate overskridelser af grænseværdierne i enkelte udledninger.

Hvis det ikke er hensigtsmæssigt at rense vandet, vil det ikke blive ført tilbage. Vandet vil i de tilfælde blive udledt i kloakken.

Ændret anlægsmetode
Arbejdspladsen i Sortedamssøen vil blive inddæmmet af en dæmning og ikke etableret ved brug af spuns, som det oprindeligt var planen. Den nye løsning er skånsom og beskadiger ikke lerlaget i søens bund. Også støjgenerne vil være færre.

Læs om miljøstrategier