DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Luftforurening

Metroselskabet har fokus på at begrænse luftforureningen i anlægsperioden.

Lastbiler vil køre til og fra Cityringens byggepladser, og mange maskiner vil være i gang med det store byggeri.

Myndighederne har ikke opstillet grænseværdier for luftforurening i forbindelse med anlægsarbejder. Men Metroselskabet ønsker at anlægge Cityringen miljøvenligt.

Lastbilkørsel
Lastbiler vil køre til og fra den enkelte byggeplads, og de vil være meget synlige i bybilledet. Lastbilerne lever op til miljøzonekravene i Københavns og Frederiksberg Kommune.

Den samlede luftforurening fra alle lastbiltransporter i anlægsperioden vil svare til luftforureningen fra tre dages normal trafik i København. Lastbilernes udledning er væsentligt mindre end udledningerne fra entreprenørmaskiner.

Entreprenørmaskiner
Entreprenørmaskinerne tegner sig for den største udledning af partikler i anlægsperioden. En stor del af entreprnørmaskinerne har påsat partikelfiltre eller er af nyere model for at begrænse partikelforureningen. Byggepladsernes kompressorer vil også køre på el i stedet for på diesel, så luftforureningen reduceres.

Forventningen er, at partikel- og NOx-forureningen kan reduceres med 50 procent som følge af dette fokus på maskinerne.

Læs om