DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Grundvand

Før og under metrobyggeriet bliver grundvandet overvåget og håndteret omhyggeligt.

Grundvandet i hovedstaden må ikke sænkes. Mange af byens fundamenter består nemlig af træpæle, der skal holdes våde.

Store anlægsarbejder i København og Frederiksberg har medført en meget stor erfaring med grundvandshåndtering. Erfaringer fra blandt andet den eksisterende Metro bliver brugt i arbejdet med Cityringen. 

Vandtætte vægge
Der bliver etableret afskærende vægge ved stationer og skakte for at forebygge sænkning af grundvandet. De vandtætte vægge placeres i passende dybde rundt om byggegruben og afskærer de meget vandførende zoner i kalken.

Reinfiltration
Reinfiltration er også et forebyggende tiltag, der vil blive benyttet. Det betyder, at det grundvand, som siver ind i byggegruben, bliver pumpet tilbage i jorden på ydersiden af byggegruben. På den måde undgås grundvandssænkning, som ville kunne medføre sætninger på huse.

Læs om