Støjende arbejde

Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt.
Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener. Støjgener vil dog kunne opstå, da der fjernes vegetation, samt lægges stenskærver til ballast, skiftes sporskifte og periodisk benyttes arbejdsprocesser med trykluft-værktøj.

Du kan se dagene og området, det foregår, i skemaet nedenfor.

Uge 3: Vi fylder op med stenskærver til ballast omkring sporene:

Berørte strækninger

Hvilke dage

Hvad tid

Amager Strand - Københavns Lufthavn, spor 2  14. – 15. januar 2018  22.00-04.00
Øresund– Femøren, spor 1  15. – 16. januar 2018  22.00-04.00
Øresund– Femøren, spor 2
 16. – 17. januar 2018  22:00-04:00
Femøren – Københavns Lufthavn, spor 2
 17. – 18. januar 2018  22:00-04:00
Lindevang - Flintholm, spor 1 og 2  19. januar 2018*  01:00-04:00

* Fredag d. 19. januar udføres arbejde på skinner.

Uge 4 til uge 7 fjerner vi vegetation fra sporstrækninger.

Uge 4:

Berørte strækninger

Hvilke dage

Hvad tid

Vanløse – Fasanvej, spor 2 
22. januar 2018 01.00-04.00
Sundby - Vestamager, spor 2
25. januar 2018 01.00-04.00
Amager Strand - Københavns Lufthavn, spor 2
26. januar 2018 01:00-04:00
 
 
 
 
 
 
 
 


Uge 5:

Berørte strækninger

Hvilke dage

Hvad tid

Vanløse – Fasanvej, spor 1
29. januar 2018 01.00-04.00
Amager Strand - Københavns Lufthavn, spor 2
1. februar 2018 01:00-04:00
 DR Byen - Sundby, spor 2 2. februar 2018  01:00-04:00


Uge 6:

Berørte strækninger

Hvilke dage

Hvad tid

Vanløse – Fasanvej, spor 2
6. februar 2018 01.00-04.00
DR Byen - Sundby, spor 2 8. februar 2018 01:00-04:00
Øresund - Amager Strand, spor 2
9. februar 2018
 01:00-04:00


Uge 7:

Berørte strækninger

Hvilke dage

Hvad tid

Amager Strand - Københavns Lufthavn, spor 2
12. februar 2018 01.00-04.00
Vanløse – Fasanvej, spor 1
13. februar 2018 01:00-04:00

Bella Center - Vestamager, spor 1

15. februar 2018
01:00-04:00