Støjende arbejde

Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Det foregår i aften- og nattetimerne, hvor det generer metroens passagerer mindst muligt. Vi bestræber os på at udføre arbejdet med færrest muligt støjgener for vore naboer, men støj kan desværre forekomme. 

Metroen gennemfører sporarbejde i aften- og nattetimerne

Sporarbejdet udføres jævnligt for at metroen skal være sikker at køre med og for at den kører stabilt.

Aktuelt skifter vi skinner og sporskifter og rydder vegetation.
Det foregår i aften- og nattetimerne, hvor det generer metroens passagerer mindst muligt.

Vi bestræber os på at udføre arbejdet med færrest mulige støjgener for vores naboer, men vi vil gerne informere om, at støj kan forekomme. 

Metroen beklager eventuelle gener arbejdet kan medføre.

Her kan du se dagene og områderne, der bliver berørt af sporarbejdet:

Strækningerne

Periode

Tidsrum

Vestamager – Ørestad – Bella Center – Sundby – DR Byen – Islands Brygge

14.11.2015 - 14.11.2016

01:00-04:15

Amager Strand – Femøren – Kastrup - Lufthavnen

15.11.2015 - 16.11.2016

22:00-04:15

Fasanvej – Lindevang- Flintholm - Vanløse

17.11.2015 - 18.11.2016

22:00-04:15