Virksomhedsledelse

God selskabsledelse
Vi arbejder systematisk med god selskabsledelse og som udgangspunkt følger en række anbefalinger for god selskabsledelse i aktieselskaber.
Læs om god selskabsledelse

Ejerstruktur
Metroselskabet er ejet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Staten ved Transportministeriet. Hvert år mødes ejerne til et interessentskabsmøde.
Læs om ejerstruktur og interessentskabsmøder

Bestyrelsen
Ejerne af Metroselskabet har udpeget syv medlemmer til Metroselskabets bestyrelse. Desuden har medarbejderne i Metroselskabet valgt to medlemmer.
Læs om bestyrelsen

Direktion og direktørgruppe
Metroselskabet bliver dagligt ledet af Metroselskabets direktion. Direktionen supporteres af en direktørgruppe.  
Læs om direktion og direktørgruppe

Whistleblower-politik 
Metroselskabet og Hovedstadens Letbane har en Whistleblower-ordning, der giver medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for at foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, herunder forhold som kan skade Metroselskabets omdømme, økonomi eller på anden vis få negativ indvirkning.
For at læse mere om Metroselskabet og Hovedstandens Letbanes Whistleblower-politik gå til dette link.