Cityringens tunneler

Vi lægger skinner i tunnelerne

Vi er i øjeblikket i gang med at lægge skinner på tunnelstrækningen mellem Skjolds Plads og Vibenshus Runddel samt mellem Rådhuspladsen og Gammel Strand. Tidligere i år blev vi færdige med at lægge de permanente skinner i tunnelerne mellem Otto Busses Vej og Nørrebroparken.

I 2018 går vi i gang med at lægge skinner i Nordhavnstunnelerne.

Alle Cityringens fire tunnelboremaskiner er færdige med borearbejdet. Samtidig er vi færdige med tunnelerne til Nordhavnslinjen, hvor tunnelboremaskinerne Alice og Frida har færdigboret de to tunneler.  

Læs mere om tunnelboremaskinernes ruter
Se film fra afskeden med tunnelboremaskinen Alice
Se film fra afslutningen på tunnelboringen

Stationerne

Alle Cityringens stationer er udgravet

Metrostationer bliver bygget ved at bore og støbe stationens vægge, inden selve stationsrummet graves ud. På alle Cityringens byggepladser er udgravningen overstået, og her er vi nu i gang med at indrette metrostationen under jorden. I løbet af de kommende år installerer vi al 'indmaden' i stationerne - dvs. perroner, rulletrapper, skinner mv.

Se de nye metrostationer under, på og over jorden 

Se arkitekturen for stationer og pladser

Læs om udgravningen ved Marmorkirken

Lovgivning og kompensation

Folketinget vedtog en ny lov om Cityringen, der trådte i kraft den 1. juli 2014. Det betød samtidig nye regler for kompensation og støj. 

Kompensation
Flere naboer har oplevet, og oplever lige nu, store gener som følge af metrobyggeriet, herunder gener på grund af aften- og natarbejde. De naboer, der er udsat for aften- og natarbejde over et vist støjniveau, er som følge af Ekspropriationskommissionens principbeslutning blevet tilbudt erstatning. Der udbetales fra 1.000 og op til 20.000 kroner skattefrit om måneden til den enkelte husstand.

Læs mere om erstatninger og den nye lov om Cityringen

Metro til Nordhavn

Det blev i 2013 besluttet at bygge en metrostrækning med to stationer i den nye bæredygtige bydel Nordhavn i forlængelse med byggeriet af Cityringen. I januar 2015 begyndte arbejdet med at lave væggene til den kommende metrostation ved Nordhavn st.

Tunnelboringen fra Nordhavn i retning mod Øster Søgade startede i juni 2016.

I løbet af 2016 går metrobyggepladsen Orientkaj i gang med at indrette byggepladsen. Etableringen af skakten i Krauseparken sker også i 2016.

Læs mere om metrolinjen til Nordhavn

Metro til Sydhavn

Folketinget vedtog i februar 2015, at der skal bygges metrolinje til Sydhavn.

Sydhavnsmetroen består af fem nye stationer fra Fisketorvet til Ny Ellebjerg. I starten af 2015 gik vi i gang med at lave afgreningskammeret, som vil forbinde Sydhavnslinjen med Cityringen. Afgreningskammerets byggeplads ligger ved siden af Otto Busses Vej.

Læs mere om metrolinjen til Sydhavn