Metrobyggeriets faser

Før metrobyggeriet for alvor går i gang, flytter vi kilometervis el-, gas- og andre forsyningsledninger. Ledningsomlægningerne er nødvendige, så hverdagen fortsat kan fungere for københavnerne, når maskinerne graver dybt ned i undergrunden.

Når forsyningsledningerne er blevet flyttet, bliver byggepladsen indrettet og gjort klar til anlægsarbejdet. Her starter vi med at bore og støbe betonvæggene til stations- og tunnelskakterne, inden vi graver skakten ud

For at sikre et stabilt grundvandsniveau, når der graves i undergrunden, bliver der foretaget reinfiltration af grundvandet. Det vil sige, at vand, der pumpes væk fra byggepladsen, føres tilbage til jorden. Grundvandet bliver kontrolleret under hele anlægsperioden. Derfor foretages der reinfiltrationsboringer omkring byggegruben.

Arbejdet i dybet

Når stationsskakten er etableret, kan arbejdet med stationsrummet og stationspladsen gå i gang. Der skal blandt andet etableres perron og vægge. Over jorden kan stationspladserne og de nye byrum blive anlagt.

De 17 nye stationer bliver forbundet af 15,5 kilometer tunneler. De bliver boret af fire store boremaskiner ad en fastlagt rute.