Udsmyk Byens Hegn

Både professionelle og amatører kan få lov til at udsmykke Byens Hegn. Alle skal bruge vores ansøgningsskema og vedhæfte en skitse eller visualisering af udsmykningen.

Du kan også søge om støtte fra Metroselskabet, så skal du bare huske at vedlægge et budget. Brug evt. vores budgetskabelon.

Der er lige nu ikke fastlagt nogen ansøgningsfrist. Hold derfor øje med vores hjemmeside, nyhedsbrev og facebook, hvor ansøgningsfrister vil blive annonceret.

Prioritering

Sådan prioriterer vi projektforslag

Når vi fordeler pladser og økonomisk støtte, prioriteres forslag, der:

  • både i udformning og idé tager udgangspunkt i det konkrete sted
  • er innovative, originale og skaber uventede oplevelser
  • inddrager, omskaber eller aktiverer byrummet og de forbipasserende
  • er forankret i lokalmiljøet (eks. ved samarbejde med naboer)
  • har medfinansiering (eks. frivilligt arbejde og bidrag fra anden side)
  • er tilpasset et konkret stykke hegn
  • kan holde til at hænge udenfor i minimum seks måneder (banner accepteres ikke)
  • lever op til de gennerelle retningslinier for projekter på Byens Hegn, som står i ansøgningsskemaet

NB: Større virksomheder, interesseorganisationer o.lign. kan ikke opnå økonomisk støtte. Alle kampagner og markedsføring henvises til køb af reklameplads.

Økonomisk støtte

Udbetaling af støtte til dit projekt

Hvis du har søgt om støtte fra Metroselskabet og fået den tildelt, gives den som et tilskud til det samlede budget, og du skal derfor ikke indsende regnskab eller rapport til os. Til gengæld udbetales støtten først, når det færdige værk hænger på hegnet.

Støtten udbetales enten som B-honorar eller mod elektronisk faktura, hvis du har mulighed for at udstede sådan en. Hvis du er momspligtig lægges momsen oveni støttebeløbet.

Vi har desuden samlet info om fonde og puljer, der kan være relevante for projekter på Byens Hegn, hvis Metroselskabets støtte ikke dækker hele budgettet.

Behandlingstid

Mens din ansøgning behandles, finder vi en plads til projektet

Du kan forvente svar indenfor 2 måneder efter vi har modtaget din ansøgning.

Behandlingstiden forudsætter, at vi har alle de nødvendige oplysninger. Hvis vi mangler oplysninger, hører du fra os.

Metroselskabet træffer den endelige beslutning om placeringen og tidspunkt for, hvornår du kan gå i gang. Vi forsøger dog altid at respektere dine ønsker.

Når du har fået tilladelse til at gennemføre dit projekt, udarbejder vi en kontrakt. Når den er klar, skal du mødes med vores hegnsmester på stedet, før arbejdet kan begynde.

Spørgsmål og svar

Vi får rigtig mange gode spørgsmål og svarer gerne

Der er en del spørgsmål som går igen, og derfor har vi samlet de oftest stillede spørgsmål, så du hurtigt kan finde svar på de mest almindelige.

Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på byenshegn@m.dk