Passagertal

Siden 2002 har metroen oplevet en konstant stigning i passagertallet. Se udviklingen her.

 

Flere end 60 mio. passagerer i 2016
Flere end 60 mio. passagerer kørte med metroen i 2016. Det er en stigning på omkring 3,7 mio. passagerer i forhold til 2015 og det højeste antal passagerer, metroen har haft, siden åbningen i 2002.  

Se passagertal per station

 

Antal passagerer i metroen

 

I mio.

2002

3,2

2003

20,4

2004

33,7

2005

36,0

2006

36,4

2007

39,7

2008

46,6

2009

49,8

2010

52,5

2011

54,3

2012

54,2

2013

55,4

2014

55,9

2015

57,2

2016

60,9

 

Sådan tælles alle metropassagerer
Metroens automatiske tællesystem betyder, at alle passagerer tælles med, når de går ind i metroen. I praksis er der dog tale om et præcist estimat, der opgøres ved, at et avanceret målesystem registrerer varmen fra et menneske, når enheden passeres. Tællesystemets avancerede varmemålere sidder over dørene på stationerne, så passageren tælles med, når han eller hun stiger på toget.

Læs om