Hittegods

Fundne genstande bedes afleveret til metroens servicepersonale. Hittegods kan afhentes i Metro Kundeservice mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00.

Hittegods opbevares i 10 dage hos Metro Service, hvorefter det gives videre til Hittegodskontoret.

Hittegods kan afhentes i Metro Kundeservice mandag - fredag kl. 8.00 - 16.00.

Metro Kundeservice
Metrovej 3
2300 København S
Telefon: 7015 1615
Kontakt via formularen

Efter ti dage gives genstandene videre til:

Hittegodskontoret
Politigården 
1567 København V
Telefon: 3874 8822
Fax: 3343 0094

Erstatning
Metroen erstatter skader på og tab af genstande, som passageren har med som håndbagage, hvis skaden er en følge af en ansvarspådragende begivenhed i forbindelse med metrorejsen under passagerens ophold i metrotoget eller under dennes ind- eller udstigning. Erstatning for disse skader kan ikke overstige 11.400 kr. (beløb pr. 1. januar 2002) for hver passager.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kontakt Metro Kundeservice