Skaktbyggepladsen

På denne metrobyggeplads laver vi afgreningskammeret til Sydhavnslinjen.

Her kan du læse om aktiviteter på skaktbyggepladsen samt generelle nyheder om metrobyggeriet.

Vi graver ud og støber betonvægge samt etager
Tilbage i foråret 2015 blev vi færdige med konstruktionen af støttevægge på skaktbyggepladsen. Siden da har vi udgravet og støbt de to øverste af i alt tre etager. 

Først udgravede og støbte vi det øverste dæk, hvor alle de tekniske installationer være, når skakten står færdig. Derefter gravede vi endnu en etage ud, hvor vi nu har støbt etageadskillelsen.

Nu koncentrerer vi os om at lave de indvendige vægge i skakten. Her dækker vi først væggene med en gul membran, som vil holde vandet ude af skakten, og herefter binder vi armeringsjern, som i sidste ende vil blive en del af de kraftige betonvægge. 

Sideløbende med det arbejde graver vi yderligere 11 meter ned i undergrunden for at lave den nederste etage. Skaktens bund kommer til at ligge 30 meter under jordoverfladen, og vi forventer, at gravemaskinerne når den dybde i løbet af august måned. 

Når bunden er nået, tager vi fat på den næste store opgave: at bore jordankre ned. Hvert anker består af et 12 meter langt rør, der skal bores ned i jorden. I alt borer vi 205 jordankre ned, og det gør vi for at sikre, at skaktrummet kan modstå tryk fra undergrunden.

Når først ankrene er på plads, kan vi begynde arbejdet med at forberede støbningen af skaktens bund.  

Metro til Sydhavn 
Skaktbyggepladsen bruges til at bygge et afgreningskammer til den kommende metrolinje til Sydhavn.

Sydhavnslinjen bliver en del af den nye metrolinje, M4, der vil strække sig fra Orientkaj via Østerport og Københavns H og ned til Ny Ellebjerg.

Læs mere om Sydhavnslinjen 

Klik for at se tidslinjen større: