Støjende arbejde

Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt.
Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener. Støjgener vil dog kunne opstå, da der fjernes vegetation, samt lægges stenskærver til ballast, skiftes sporskifte og periodisk benyttes arbejdsprocesser med trykluft-værktøj.

Du kan se dagene og området, det foregår, i skemaet nedenfor.

Uge 11: Arbejdet vil bestå af vedligehold af sporskifter og -kryds.

Berørte strækninger

Hvilke(n) dag(e)

Hvad tid

Vestamager – DR-byen 12. marts 2018 01.00-04.15
Vanløse – Fasanvej 16. marts 2018 01.00-04.15

  

Uge 13: Arbejdet vil bestå af udskiftning af sporskifte ved Lindevang og udskiftning af sportungen (det bevægelige skinnestykke) i Vanløse – samt slibning og repareration efter diverse svejsninger.

Berørte strækninger

Hvilke(n) dag(e) 

Hvad tid

Vanløse – Lindevang 29. marts 2018 21.00-24.00
Vanløse – Lindevang 30. marts 2018 00.00-07.00