Metroselskabets direktion og direktørgruppe

Direktion 

Metroselskabets daglige ledelse forestås af Metroselskabets direktion. Direktionen supporteres af en direktørgruppe.  

Metroselskabets direktion består af:

Henrik Plougmann Olsen
Administrerende direktør

Administrerende direktør: Henrik Plougmann Olsen

Tillidshverv

  • Bestyrelsesmedlem i Rejsekort A/S
  • Bestyrelsesmedlem i Banebranchen
  • Bestyrelsesmedlem i Københavns Madhus
  • Medlem af Aftagerpanelet på IFSK, Københavns Universitet

Se CV på LinkedIn

Direktørgruppe

Metroselskabets direktion supporteres af direktørgruppen bestående af:  

Anne-Grethe Foss
Direktør

Vicedirektør: Anne-Grethe Foss

Se CV på LinkedIn 

Erik Skotting
Teknisk direktør

Teknisk direktør: Erik Skotting

Se CV på LinkedIn 

Rebekka Nymark
Kundedirektør

Kundedirektør: Rebekka Nymark

Se CV på LinkedIn 

Louise Høst
Plan- og Arbejdsmarkedsdirektør

Vicedirektør Louise Høst 

Se CV på LinkedIn

Læs om