Metro Service A/S

Metroens drift og vedligehold varetages af driftsselskabet Metro Service A/S

Hos Metro Service arbejder vi døgnet rundt for at sikre, at du kommer hurtigt, sikkert og bekvemt ud og hjem. Det gør vi ved at arbejde for, at Metroen kører til tiden, ved at yde god service og ved at sikre at togene bliver vedligeholdt og rengjort dagligt.
 
Derudover bestræber vi os på at give den korrekte information på det rette tidspunkt – både på perroner og i tog via vores stewarder og kontrolrum. Endvidere kan du også følge os på Twitter, ligesom du er velkommen til at kontakte Kundeservice, hvis du har spørgsmål.
 
Fra 2019 skal vi desuden drive og vedligeholde den nye metrolinje Cityringen.
 

Vores medarbejdere

Vi arbejder for at sikre den bedst mulige service

Alle medarbejdere i Metro Service arbejder for det samme mål; at sikre at Metroen i København yder den bedst mulige service til vores over 190.000 daglige passagerer.

Metro Services største gruppe medarbejdere er stewarderne, som du møder på din rejse i tog og på stationer. De har mange opgaver, blandt andet at yde kundeservice, holde opsyn og kontrollere billetter.

I kontrolrummet overvåges metrodriften og stationerne af trafiklederne, mens passagerinformatørerne svarer på opkald fra opkaldspunkterne på stationer og i togene. Ved forsinkelser eller andre ændringer i driften informerer kontrolrummets personale herom på stationernes skærme, i togene over højttalerne og på Twitter.
 
Kundeservicemedarbejderne besvarer telefonisk og via mail alle slags spørgsmål om ruter, afgange, takstzoner, billetpriser, Rejsekort og afgifter.
 

Vores teknikere vedligeholder metroen, så vi kan køre døgnet rundt

En lang række forskellige teknikere sørger for, at tog og skinner er i god stand. Hvert tog bliver tilset regelmæssigt og eventuelle skader bliver repareret eller dele udskiftet.

Skinnerne bliver tjekket løbende, og en gang om året bliver de slebet for at gøre togrejsen mere behagelig for passagererne og minimere støjgener for Metroens naboer. Derudover har vi medarbejdere ansat i en række supportfunktioner. 

 Læs mere om jobbet som tekniker

Det gør vi

Hvem er vi?

Virksomheden Metro Service

Metro Service A/S er en privat virksomhed, der ledes af et senior management team bestående af administrerende direktør Claudio Cassarino, Teknisk chef Jimmy Jensen, Driftschef Lars Toft Kragh, Betriebsleiter og ansvarlig for sikkerhed, kvalitet og miljø Nicola De Negri, HR chef Thuri Didriksen samt Finans- og Økonomichef Klaus Aakilde.

Vores Mission og fokusområder
Vi skal til stadighed udvikle vores evne til at levere fremragende daglige resultater, der møder og overgår de forventninger, som vores passagerer, medarbejderne, Metroselskabet og vores ejere har til os.

For at leve op til – og helst overgå – vores interessenters forventninger har vi stor fokus på metroens driftsstabilitet, som hver dag måles for at se, om vi lever op til målsætningen på 98 %. 

Driftsstabiliteten er dog ikke det eneste område, som der er fokus på og som måles på. Passagertilfredsheden er et andet vigtigt område, ligesom hændelser og ulykker er det. 

Målsætningen for vores passagertilfredshed er at 90 % af alle passagerer skal være tilfredse eller meget tilfredse. Vi er glade for, at vi igennem mange år har levet op til målene.


Socialt ansvar

Ansvarlig virksomhedsledelse

Udover fokus på metroens driftstabilitet, kundetilfredshed med mere har Metro Service siden etableringen haft et stærkt fokus på socialt ansvar. Vi arbejder for at sikre, at vores navn skal forbindes med vores værdier: sikkerhed og miljø, kundefokus, professionel ekspertise samt teamwork.

Vores etiske kodeks og vores holdning til samfundsansvar med fokus på menneskerettigheder, gode og trygge arbejdsforhold, socialt engagement, antikorruption og miljømæssig ansvarlighed danner grundlaget for den måde, vi driver virksomhed på. 

Vores ejere

Metro Service A/S blev grundlagt i 1998

Metro Service er et joint venture mellem italienske ATM (Azienda Tranporti Milanesi) og AnsaldoSTS.

Metro Service er underleverandør til AnsaldoSTS, som har kontrakt med Metroens ejer Metroselskabet. 
Metroselskabet, der er ejet af Staten, København og Frederiksberg Kommuner, har det overordnede ansvar for driften af Metroen samt for at anlægge Cityringen. Efter offentligt udbud er det Metro Service A/S, der opererer og vedligeholder den eksisterende metro samt Cityringen, når den åbner i 2019.
 
Kontakt os
Vil du skrive eller tale med os sker det bedst via 
Metro Service A/S
Metrovej 3
2300 København S
 
Tlf.: 32 48 28 00
eller kontakt os via kontaktformularen her på hjemmesiden