Pressemeddelelser

Nu går byggeriet af Sydhavnsmetroen i gang
12. mar 2018
Kontrakterne på Sydhavnsmetroen er netop blevet underskrevet, så nu kan der tages fat på anlægsarbejdet. Den første byggeplads, der indrettes, bliver Enghave Brygge, hvorfra tunnelboremaskinerne senere sættes i jorden.

Metroselskabets ejerkreds har nu givet grønt lys til, at Sydhavnsmetroen kan anlægges. I løbet af foråret vil tunnelbyggepladsen på Enghave Brygge blive indrettet, og herefter følger yderligere fem byggepladser.

”Med Sydhavnsmetroen får vi skabt et nyt...

Det grønne metrohegn forsvinder på Kongens Nytorv
26. jan 2018
I seks år har det grønne byggepladshegn omkranset metrobyggeriet på Kongens Nytorv. Nu bliver hegnet fjernet, og det betyder bl.a. et gensyn med Rytterstatuen på Krinsen. Nedtagningen af hegnet er desuden første skridt mod en genetablering af en af Københavns mest prominente pladser.
Metroens fremtidige operatør er valgt
15. dec 2017
Metroselskabet har gennemført udbud af drift og vedligehold af metrolinjerne M1 og M2 for perioden fra den 1. januar 2019 frem til medio 2024. Metro Service A/S har vundet kontrakten.
Sydhavnsmetroen er klar til kontraktunderskrivelse
27. nov 2017
Ny metrolinje til Sydhavn vil skabe 16 mio. rejser om året i den københavnske metro. Metroselskabet har udpeget vinderne af udbuddene af Sydhavnsmetroen.
60 millioner passagerer har taget metro til lufthavnen
29. sep 2017
Metrolinjen til lufthavnen åbnede i 2007, og i løbet af de seneste 10 år har flere end 60 millioner passagerer benyttet metroen på strækningen til Københavns lufthavn.
Unik kunst rykker ind i stationerne på Sydhavnsmetroen
27. apr 2017
På den kommende metrolinje til Sydhavn rykker kunsten ned i selve stationsrummet og bliver en integreret del af arkitekturen. Det er første gang, at kunsten tænkes ind i byggeriet helt fra starten, og Statens Kunstfond har udvalgt de fem anerkendte kunstnere, som skal skabe værkerne til metrostationerne.
Passagerboom gav overskud hos Metroselskabet
24. apr 2017
Metroselskabet indgår forlig med entreprenør om Cityringen
06. apr 2017
Metroselskabet indgår forlig med anlægsentreprenøren på Cityringen, CMT. Det sker for at sikre projektets fremdrift og begrænse risikoen for forsinkelser. Med forliget stiger prisen for Cityringen med knap 4 procent, der betales inden for Metroselskabets egne rammer. Projektets tidsplan fastholdes, så Cityringen fortsat kan åbne i juli 2019.
Lærling fejres på Kongens Nytorv
31. mar 2017
Lærlingen Pashu Neoupaney har nu modtaget sit svendebrev efter oplæring på metrobyggeriet. I alt har der været lærlinge svarende til 152 årsværk på metrobyggeriet.
Tunnelbyggeriet på Cityringen er afsluttet
20. feb 2017
De fire tunnelboremaskiner på Cityringen kan gå på pension efter at have anlagt to tunneler på hver 15,5 kilometer. Dermed har projektet nået en kæmpe milepæl, og det gigantiske anlægsprojekt bevæger sig nu ind i den sidste fase med klargøring af stationer og tunneler samt testkørsel.
Royal Arena skaber travlhed i metroen
10. feb 2017
Flere tog, ekstra personale og hensynsfulde passagerer har sikret, at de mange tusinde, der tog metroen til Metallica-koncerterne, kom godt ud og hjem.
Så er tunnelerne til Nordhavn færdigborede
07. feb 2017
I søndags brød tunnelboremaskinen Frida ind til skakten under Sortedams Sø. Dermed er tunnelarbejdet på metroafgreningen til Nordhavn afsluttet.
Svævende kunstværk indtager metrostation på Kgs. Nytorv
16. jan 2017
Flere end 500 kunstværker har de seneste fem år prydet de grønne hegn omkring metrobyggepladserne i hovedstaden. Nu rykker kunsten ned i selve metrostationen på Kongens Nytorv, hvor et helt nyt værk af den anerkendte kunstner Jeppe Hein vil udfordre opfattelsen af kunst i det offentlige rum og give passagererne en anderledes oplevelse.
Metroen sætter ny passagerrekord i 2016
11. jan 2017
2016 blev endnu et rekordår for metroen med flere end 60 millioner passagerer. Samtidig var driftsstabiliteten den hidtil bedste siden åbningen i 2002.
Kronprinsen besøger metrobyggeriet
01. dec 2016
Der var kongeligt besøg på metrobyggeriet, da Hans Kongelige Højhed Kronprinsen i denne uge besøgte den kommende metrostation ved Marmorkirken. Kronprinsen tog turen 35 meter ned under jorden og gik i tunnelen frem til Kongens Nytorv.
Nye klausuler skal styrke grundlaget for fair konkurrence på kommende anlægskontrakter
04. nov 2016
Metroselskabet og Hovedstadens Letbane har besluttet at indføre ekstra klausuler i de kommende kontrakter. Klausulerne skal motivere entreprenørerne til at leve op til kravene på arbejdsmiljøområdet, og hvad angår løn- og arbejdsvilkår. Klausulerne skal skabe større gennemsigtighed og styrke grundlaget for fair konkurrence.
Ny metrotunnel kobler Nordhavn med Cityringen
14. okt 2016
Tunnelboremaskinen Alice har boret den første tunnelstrækning til den nye metrolinje til Nordhavn, og der er nu hul igennem til Cityringen. Det betyder, at fremtidige passagerer kan komme fra Nordhavn til indre by på under 10 minutter.
Sværeste strækning på Cityringen er boret ud
23. sep 2016
Tunnelboremaskinerne, der borer hovedstadens nye metrolinje, har nu tilbagelagt den mest udfordrende strækning på hele Cityringen. Tunnelboremaskinen Tria har kilet sig vej kun halvanden meter over den eksisterende metrotunnel ved Kongens Nytorv og godt fire meter under Magasins kælder.
Sværeste strækning på Cityringen er boret ud
23. sep 2016
Tunnelboremaskinerne, der borer hovedstadens nye metrolinje, har nu tilbagelagt den mest udfordrende strækning på hele Cityringen. Tunnelboremaskinen Tria har kilet sig vej kun halvanden meter over den eksisterende metrotunnel ved Kongens Nytorv og godt fire meter under Magasins kælder.
Alice og Frida skal bore metro til Nordhavn
12. maj 2016
Der kom næsten 1000 forslag til navne på tunnelboremaskinerne i Metroselskabets navnekonkurrence. Et dommerpanel udvalgte to navne til boremaskinerne i Nordhavn, og i dag blev den første maskine døbt.