21. august 2015

Nyt sikkerhedssystem sikrer bedre metrodrift og flere passagerer

Udskiftningen af metroens sikkerhedssystem er afsluttet og har allerede i løbet af kort tid sikret en mere stabil drift. Samtidig giver forbedringerne plads til flere end 500 ekstra passagerer i timen i myldretiden.

Med opsætningen af perrondøre på alle overjordiske stationer er der nu sat punktum for udskiftningen af metroens sikkerhedssystem. Resultaterne kan allerede ses og mærkes – både i form af en mere stabil drift, der er forbedret med næsten 25 pct., samt plads til flere passagerer.

"Vi giver kunderne det, de lægger mest vægt på: En metro, der kører til tiden – hele tiden. Det er vores absolutte kerneprodukt, og derfor har vi altid fokus på løbende forbedringer, der kan give en bedre passageroplevelse og en endnu mere stabil metrodrift. Med det nye system nedbringer vi driftsforstyrrelserne markant og får samtidig plads til 550 ekstra passagerer pr. time i myldretiden”, forklarer Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet.

Udskiftningen af sikkerhedssystemet betyder bl.a. også, at der bliver mindre trængsel på travle stationer som Nørreport og Kgs. Nytorv. Desuden fjernes nogle af sæderne som planlagt i de sidste 19 tog, hvor det endnu ikke er sket. Dette giver plads til 10 pct. flere passagerer i det enkelte tog, hvilket også bidrager til en bedre kundeoplevelse.

”I 2020 vil seks af ti af Danmarks travleste stationer være metrostationer med over 200.000 daglige passagerer. Det nye sikkerhedssystem gør os klar til fremtiden med de mange nye passagerer, men allerede nu vil passagererne kunne opleve en endnu mere stabil drift med 13.000 daglige afgange”, siger Henrik Plougmann Olsen.

Opsætningen af perrondørene har eksempelvis gjort det muligt at indsætte et ekstra tog, så der nu køres med 29 metrotog i alt. Planen er, at der i løbet af foråret 2016 skal indsættes endnu et tog, så der bliver kortere mellem afgangene og dermed plads til endnu flere passagerer.

Finansieringen af projektet med udskiftning af metroens sikkerhedssystem skete i forbindelse med aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik, som Folketingets forligsparter blev enige om i juni 2012. Der blev bevilget i alt 200 millioner til projektet, som er gennemført til både tid og pris.

Første del af arbejdet foregik i foråret og sommeren 2014, hvor perronerne blev forstærket, så de kunne klare belastningen fra perrondørene. Selve arbejdet med at opsætte perrondørene begyndte i efteråret 2014 og blev afsluttet i sommeren 2015.

Fakta om metroens sikkerhedssystemer

  • Det forhenværende Obstacle Detection System (ODS) var baseret på infrarøde lysstråler, der stoppede toget, hvis en genstand eller en person faldt ned på skinnerne. Systemet viste sig imidlertid at være så følsomt, at det også standsede togene, hvis det blot var en avis eller en fugl, der flagrede forbi. Snevejr kunne ligeledes udløse en falsk alarm.
  • Derfor blev sensorerne på metroens 12 overjordiske stationer erstattet af Automatic Platform Gates (APG).
  • De ca. 170 cm. høje perrondøre er identiske med dem, der er placeret på metroens underjordiske stationer og stationen i lufthavnen.
  • De nuværende perroner var imidlertid ikke bygget til belastningen fra de tunge perrondøre, og derfor skulle de først forstærkes.
  • Perrondørene sikrer en mere stabil metrodrift og giver plads til flere tog og op til 550 ekstra passagerer i myldretiden. 

Læs mere om de nye perrondøre her

Pressefotos
Krediteres: Metroselskabet/Pelle Rink

Yderligere oplysninger:

Metroselskabets kommunikationsafdeling: Mail: presse@m.dk / Telefon: 72 42 49 01