26. juli 2017

Testkørsel i en del af Cityringen

Arbejdet med Cityringen er nu så fremskredet, at der forberedes testkørsler i en del af tunnelerne.

Det foregår i tunnelstrækningen fra Kontrol- og Vedligeholdelsescentret i Vasbygade (nær Fisketorvet) og frem til Nørrebroparken. Det betyder, at strømskinnen i tunnelen forsynes med 750 V DC, og det er derfor uvedkommende forbudt (og forbundet med livsfare) at færdes i tunnelen.

Læs flere nyheder her