Støjkort

Støjkort over metrobyggeriets byggepladser

Retten til kompensation, genhusning eller overtagelse fastlægges på baggrund af det tilladte støjniveau for aften- og natarbejde på Cityringens byggepladser, målt på ejendommens facade.
 
Det tilladte støjniveau fremgår af støjudbredelseskort, der udarbejdes af uafhængige akkrediterede støjfirmaer på foranledning af Metroselskabet I/S i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger om måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder.
 
Støjudbredelseskortene viser det maksimale støjniveau, som byggepladsernes omkringliggende boliger, målt ved boligens facade, udsættes for i hver anlægsfase ved henholdsvis aften- og natarbejde i henhold til det tilladte støjniveau for byggepladserne.

Har du ret til erstatning, genhusning eller overtagelse af din lejlighed, kontakter vi dig direkte pr. brev.

Se støjkort for: