Søg midler fra Metroselskabets nabopulje

Metroselskabet har øremærket 20 millioner kroner til en pulje, som naboer til metrobyggepladser med udvidet arbejdstid kan søge. Pengene går til projekter, som kan komme flere naboer til gode.

Hvem kan søge?
I kan søge midler fra vores nabopulje, hvis metroarbejdet nær jeres bopæl foregår eller skal foregå frem til kl. 22 eller længere, og I har en ide, der kommer flere naboer ved jeres byggeplads til gode.

Puljen er øremærket til jer, der oplever over 55 dB(A) ved aften- og natarbejde fra metrobyggepladserne. 
Se støjkort

Vi udmønter puljen til konkrete nabo-, ejendoms-, beboer- og andelsforeningers forslag til tiltag. Nabopuljen kan både finansiere jeres ide fuldstændigt eller give støtte til et projekt.

Hvornår kan I søge midler fra puljen?
Ideen skal kunne iværksættes, så den er i brug under perioden med udvidet arbejdstid på jeres byggeplads. I er velkomne til at søge allerede nu, selvom der endnu ikke er udvidet arbejdstid.

Hvad kan I søge støtte til?
Udmøntning af puljens midler vil tage form efter jeres ideer, som skal komme en bredere kreds af naboer til gavn, ligesom ideen skal være udtryk for et ønske blandt flere naboer.

Kriterier:
  • Der skal være kort fra idé til handling
  • Det skal være til gavn for en bredere kreds af naboer
  • Det skal være geneafhjælpende eller kompenserende på anden vis

 I kan fx få dækket udgifter til udflugter og tiltag på ejendommens fællesområder, som inviterer til ophold, hvor støjen er lavere.

Hvad støtter nabopuljen ikke?
Nabopuljen dækker ikke individuelle afværgeforanstaltninger, fordi der med Ekspropriationskommissionen principbeslutning er taget stilling til erstatning på individuelt plan.

Puljen dækker derfor ikke udgifter til:
  • Individuelle støjforanstaltninger (fx nye vinduer)
  • Konsulentopgaver, analyser etc.

Puljen dækker ikke støjdæmpende tiltag på selve byggepladsen, da disse allerede er blevet installeret som følge af de nye arbejdstider.

Hvordan søger I?
Brug vores ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet sendes i Word-format til nabo@m.dk. Der skal vedhæftes et tilbud fra en leverandør på den ide, I søger midler til.

Er I i tvivl?
Hvis I er i tvivl om jeres ide kan finansieres af nabopuljen, er I meget velkomne til at skrive en e-mail til nabo@m.dk eller ringe på 7230 2020, og så tager vi en dialog om mulighederne.