Kundetilfredshed

Hvor tilfredse er passagererne med metroen? Er toget rent? Og er servicen i orden?

Analysevirksomheden Megafon gennemfører løbende uafhængige kundetilfredshedsundersøgelser, som skal gøre metroen endnu bedre.

Undersøgelserne gennemføres ved personlige interviews med tilfældige passagerer i metroen. Der foretages cirka 340 interviews per måned. De mange interviews fordeles på forskellige tidsbånd, både på hverdage og i weekender.

Resultaterne sammenfattes i en rapport, som metroen modtager fra Megafon hvert kvartal. Rapporten afspejler kundernes vurderinger af forskellige forhold i metroen og indgår som et vægtigt delelement i metroens fortsatte arbejde med at gøre metroen endnu bedre.

Sådan læses resultaterne
Ud fra de generelle tal i kundetilfredshedsundersøgelserne, kombineret med Megafons erfaringer fra lignende undersøgelser, er det Megafons anbefaling, at metroens målsætning bør være at nå en andel på 80 procent tilfredse respondenter (det vil sige ’meget tilfredse’ eller ’tilfredse’) for de enkelte områder, som passagererne bliver bedt om at tage stilling til. 

Desuden kan metroen som delmål sætte, at 20 procent skal være ’meget tilfredse’.

Se måling for: