Vibrationer

Der vil blive brugt vibrationsskånsomme anlægsmetoder i metrobyggeriet.

Vibrationer kan ikke undgås, men arbejdet bliver tilrettelagt, så der tages størst muligt hensyn til byggepladsens naboer.

De aktiviteter, der giver de største vibrationer, er etableringen af stationens ydervægge. Her er de store anlægsmaskiner og betonblandebiler på arbejde, og de udsender vibrationer, der gennem jorden kan forplante sig til de nærtliggende bygninger. Vibrationerne vil i få tilfælde være mærkbare, men de forventes ikke at medføre bygningsskader.

Vibrationsbegrænsende tiltag
Det er vanskeligt at etablere vibrationsafværgende foranstaltninger. Men anlægsarbejdet kan dog optimeres i form af vibrationsskånsomme metoder de steder, det er muligt. Egnede anlægsmetoder er blevet identificeret, så myndighedernes grænseværdier bliver overholdt. Arbejdspladsen kan desuden indrettes, så transportveje, maskiner og blandeanlæg er placeret så langt væk fra naboerne som muligt.

Tunnelarbejde
Vibrationer fra kørsel med arbejdstog i tunnellen vil kunne medføre strukturlyd. Det er vibrationer, som omsættes til lyd i de ovenliggende bygninger. Hvis der lægges gummiklodser under sporene, og sporene svejses sammen, kan arbejdstogenes vibrationer minimeres.

Læs om