Støjbegrænsning

Det er særligt naboer til byggepladserne, som vil blive berørt af støjen fra anlægsarbejdet.

Mange steder vil arbejdet med anlæggelsen af Cityringen foregå meget tæt på beboelsesejendomme. Københavns og Frederiksberg kommuner har fastsat grænseværdier for støj, der skal overholdes under anlægsarbejdet.

Detaljerede støjberegninger og de mest støjende aktiviteter er blevet analyseret. Den mest effektive måde at dæmpe støjen er ved valg af arbejdsmetode og ved at gennemføre støjdæmpende tiltag tæt på støjkilden.

Anlægsmetoder
For at minimere støjen er de mest almindelige metoder, rammet eller vibreret spuns, blevet fravalgt. Mindre støjende metoder vil blive anvendt, såsom forgravet spuns eller forboret københavnervægge og sekantpæle.

Dispensation
I perioder af anlægsbyggeriet, særligt i første fase hvor stationsbygningens vægge bliver etableret, vil myndighedernes grænseværdier ikke kunne overholdes. I de tilfælde skal der søges dispensation hos myndighederne.

Læs om