Luftforurening

Metroselskabet har fokus på at begrænse luftforureningen i anlægsperioden.

Lastbiler vil køre til og fra Cityringens byggepladser, og mange maskiner vil være i gang med det store byggeri.

Myndighederne har ikke opstillet grænseværdier for luftforurening i forbindelse med anlægsarbejder. Men Metroselskabet ønsker at anlægge Cityringen miljøvenligt.

Lastbilkørsel
Lastbiler vil køre til og fra den enkelte byggeplads, og de vil være meget synlige i bybilledet. Lastbilerne lever op til miljøzonekravene i Københavns og Frederiksberg Kommune.

Den samlede luftforurening fra alle lastbiltransporter i anlægsperioden vil svare til luftforureningen fra tre dages normal trafik i København. Lastbilernes udledning er væsentligt mindre end udledningerne fra entreprenørmaskiner.

Entreprenørmaskiner
Entreprenørmaskinerne tegner sig for den største udledning af partikler i anlægsperioden. En stor del af entreprnørmaskinerne har påsat partikelfiltre eller er af nyere model for at begrænse partikelforureningen. Byggepladsernes kompressorer vil også køre på el i stedet for på diesel, så luftforureningen reduceres.

Forventningen er, at partikel- og NOx-forureningen kan reduceres med 50 procent som følge af dette fokus på maskinerne.

Læs om