Grundvand

Før og under metrobyggeriet bliver grundvandet overvåget og håndteret omhyggeligt.

Grundvandet i hovedstaden må ikke sænkes. Mange af byens fundamenter består nemlig af træpæle, der skal holdes våde.

Store anlægsarbejder i København og Frederiksberg har medført en meget stor erfaring med grundvandshåndtering. Erfaringer fra blandt andet den eksisterende Metro bliver brugt i arbejdet med Cityringen. 

Vandtætte vægge
Der bliver etableret afskærende vægge ved stationer og skakte for at forebygge sænkning af grundvandet. De vandtætte vægge placeres i passende dybde rundt om byggegruben og afskærer de meget vandførende zoner i kalken.

Reinfiltration
Reinfiltration er også et forebyggende tiltag, der vil blive benyttet. Det betyder, at det grundvand, som siver ind i byggegruben, bliver pumpet tilbage i jorden på ydersiden af byggegruben. På den måde undgås grundvandssænkning, som ville kunne medføre sætninger på huse.

Læs om